ТАРГЕТИРАНЕ НА МЪЖЕ/ЖЕНИ

 

 

Персонализирайте своята реклама според пола на потребителите

Таргетирането по пол е популярно особено за специфичните продукти или услуги, при които решението за покупка вземат мъжете или жените.

gender_cielenie

Ако имате универсален продукт, тази функция може да използвате, за да приспособите криейтивите на кампаниите като едните банери могат да бъде насочен към мъже а другите към жени.

Дори само да разделите кампанията според таргетирането по пол, може да очаквате по-добри резултати в сравнение с широкото таргетиране.

 

 

 


контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

0877 694 366