NATIVE РЕКЛАМА

 

 

Реклама, която естествено се слива с останалата част от съдържанието на всеки сайт

Нейтив рекламата е насочена към хората, които искат да четат. Чрез своята форма рекламата се вписва визуално в сайта като се адаптира напълно и изглежда като поредната статия.

Благодарение на правилно избраните снимки и текстове, рекламата съвсем естествено ще доведе читателите на вашата статия или landing page.

В момента този вид реклама отчита голям ръст, защото рекламодателите търсят всички възможности да привлекат хората по по-интересен начин .

nativna_reklama

Нейтив рекламата изисква специален подход и не е без значение до какво съдържание ще доведе потребителя.

Тъй като повечето форми на този вид реклама се намират между останалите или препоръчаните статии, потребителят очаква, че ще попадне на статия след клик.

Ако изберете подходящо съдържание ще привлечете по-голямо внимание и вашата реклама ще бъде успешна. Положителното е, че вашата реклама може да има реална полза за този който я консумира.

Вашият продукт или услуга може да се включи в статия със съвети, интервю с експерт, анкети или проучване, от което хората се интересуват.

Затова рекламата не се възприема негативно, а по-скоро създава добро чувство, изгражда отношение и създава доверие и всеки може лесно да я намери.

 

 

 


контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

0877 694 366