BRAND IMPACT КАМПАНИЯ

 

Ще измерим как рекламата е повишила познаваемостта за вашата марка (Brand lift).

Ключът към успеха на кампанията е правилното планиране и задаване на реалистични очаквания към определения бюджет. Можем да повишим информираността за вашата марка с 7-12%.

 

Кампанията трябва да съдържа:

  • задаване на избрани предпочитани уеб сайтове,
  • насочване към подходяща аудитория,
  • гео таргетиране на локалните сайтове, които съответстват на естеството на продукта,
  • ретаргетинг към малка част от обхванатата аудитория, която е посетила сайта на рекламодателя.

    brand_impact

Точната подготовка на вашата кампания ще бъде направен от нашите специалисти.

Кампания ориентирана към повишаване на познаваемостта за марката или насочена към цялостно повишаване на оборота (не само онлайн) може да се измерва чрез анкети.

Нашият уникален метод ще ви предостави точна информация за въздействието на вашата кампания, изпълнена от Етаргет. Дори и в случай, че по едно и също време се реализират и други офлайн или онлайн кампании.

Brand Impact кампании правим с минимален бюджет от 3500 лв. без ДДС.

Case Study за онлайн рекламната кампания на Hyundai - изтеглете тук.

 

 


контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

0877 694 366