Инфолинк02/49 17 166

 

NATIVE РЕКЛАМА ОПТИМИЗИРАНАТА

СПОРЕД CTR

 

 

Достигнете до хората с една интересна и ненатрапчива форма

Нейтив рекламата е подходяща за разпространение на интересно търговско съдържание, което хората искат да прочетат.

Ако имате интересна история, свързана с вашия продукт или ако имате полезна информация за клиентите от типа "7 добри начини как ..." или "Как да постъпваме при покупка ...", нейтив рекламата е добър начин да привлечете внимание към това съдържание.

native_CTR

Нейтив рекламата се таксува за 1000 импресии. Каква част от медийното пространство ще получите, зависи от вас, от атрактивността на вашето заглавие и правилния подход към закупуването на медийно пространство.

Ето защо ви предлагаме помощ от нашите експерти за настройване на вашата кампания, за да постигнете желаните цели чрез прочитане от потребителите на вашето търговско съдържание.

Може да ви съдействаме за такава кампания, като е хубаво да предвидите бюджет от около 550 лв.

 

 


контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

+359 2 491 71 66