Инфолинк02/49 17 166
 
Mарцел Ваш - CEO
Роден през 1973 г. Завършва специалността Търговия и маркетинг в Икономическия университет в Братислава. След завършване на висше образование е активен в различни области като медии, механизация и телекомуникации. Преди постъпването в ЕТАРГЕТ заема позицията директор по продажбите и маргетинг в компанията MBC, която работи в областта на гласовите и дата-yслуги. В момента заема същата позиция в ЕТАРГЕТ и отговаря за търговските дейности на компанията на словашкия, чешкия, унгарския, румънския и българския пазар.
 
Maртин Вашичек - Главен програмист и IT специалист
Роден през 1978 г. През 2002 г. завършва информатика във Факултета по математика, физика и информатика на Братиславския университет “Ян Амос Коменски“. Още по време на следването една година работи като програмист в IT отдела на Словашки пощи. Две години работи като програмист за компания ICL. От края на 2001 г. работи в областта на e-business проекти. В момента заема позицията Главен програмист в ЕТАРГЕТ, където е един от първите служители.
 
контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

0877 694 366