Инфолинк02/49 17 166
Попълнете без да оставяте празни места
В латиница, минимум 4 знака
и без да оставяте празни места
Ако нямате фирма, напишете своето име, презиме и фамилия
 
Име и фамилия
Какво е ЕТАРГЕТ?

ЕТАРГЕТ е онлайн реклама - контекстуална и дисплей реклама. Текстова PPC реклама и RTB дисплей реклама. Real Time Bidding (наддаване в реално време), гъвкава банер реклама в реално време осигуряваща най-ниската възможна цена в даден момент.

© 2002 - 2018 ETАРГЕТ ЕООД
Контакти

+359 2 491 71 66