Инфолинк02/49 17 166

ЕКИП


Христо Николински Country Manager, България

През 2005 година се дипломира с бакалавърска степен от Университета за национално и световно стопанство, София. След това продължава с магистратура по Европейска интеграция.

След завършване на висшето си образование работи в областта на автомобилната индустрия, а впоследствие е управител на компанията, занимаваща се с недвижими имоти и хотелиерство Ландминстър “ЕООД”. От началото на 2011 г. заема позицията Управител за България (Country Manager) на Етаргет.


Магдалена Вилем   Senior Account Manager, България

 

 

През 1999 год. завършва магистратура към ЮЗУ “Неофит Рилски" Благоевград специалност Финанси, специализация Банково дело и Публични финанси.

След завършване на висше образование работи в различни области като строителство и търговия. От ноември 2010 започва работа в компанията Етаргет като Senior Account Мanager за България.


Mарцел Ваш Chief Executive Officer

Завършва специалността Търговия и маркетинг в Икономическия университет в Братислава. След завършване на висше образование е активен в различни области като медии, механизация и телекомуникации. Преди постъпването в ЕТАРГЕТ заема позицията директор по продажбите и маргетинг в компанията MBC, която работи в областта на гласовите и дата-yслуги. В момента заема същата позиция в ЕТАРГЕТ и отговаря за търговските дейности на компанията на словашкия, чешкия, унгарския, румънския и българския пазар.


Нора Ковачикова Chief Financial Officer

През 2000 г. завършва специалността Финанси, банково дело и инвестиции в Икономически университет, Братислава. След завършване на висше образование работи в ING Bank като NBS reporting & retail officer. От ноември 2003 работи като Заместник финансов мениджър в COMMERZBANK AG, клон на чуждестранна банка. От юни 2005 заема позицията Associate & Advisory в Price Waterhouse Coopers, с ориентация на финансовия, по-късно и на нефинансовия сектор. В момента заема позицията Финансов мениджър.


Maртин Вашичек IT and Development Manager

През 2002 г. завършва информатика във Факултета по математика, физика и информатика на Братиславския университет “Ян Амос Коменски“. Още по време на следването една година работи като програмист в IT отдела на Словашки пощи. Две години работи като програмист за компания ICL. От края на 2001 г. работи в областта на e-business проекти. В момента заема позицията Главен програмист в ЕТАРГЕТ, където е един от първите служители.

контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

0877 694 366