Инфолинк02/49 17 166

Брaнд Решения

Рекламната платформа ЕТАРГЕТ, насочена към закупуването на онлайн реклама,

позволява оптимизиране и ефективно изпълнение на поставените цели при изграждане на даден бранд, както и познаваемостта за него и неговите характеристики.Основните предимства на платформата са

  • Автоматизирано закупуване на рекламно пространство на всички големи сайтове
  • Таргетиране на определени аудитории, посредством използването на данни за онлайн потребителите, тяхното поведение в интенет и прилагането на статистически данни от "реалния свят" в онлайн средата
  • Определяне на честотата на показване на дадена реклама с цел постигането на предварително определените цели
  • Прецизен подбор на използваното медийно пространство, като се взима предвид видимостта на рекламата, способността да привлечеш вниманието на посетителите и контекста, в който се изобразява рекламата
  • Измерване на постигнатите резултатиот гледна точка на достигнатата публика и успешността на кампанията изразена като процентно увеличение на познаваемостта за марката или отделните й характеристики

Какви рекламни цели ще постигнете

Основната цел на кампанията, насочена към изграждане на марката е да предаде рекламното послание съдържащо се в рекламния банер. Целта на този вид кампания не е увеличаване на трафика към сайта на рекламодателя (кликове), а влияние върху клиента чрез показване на рекламния банер. Най-честите цели на кампаниите:
  • Увеличаване на познаваемостта за марката продукти
  • Разпознаване на цените на продуктите
  • Разпознаване на основните предимства на продукта

  • Повишаване на честотата на покупка на продукта
 

Какви инструменти да използвате

Ключът към успеха на кампанията е правилното планиране на кампанията и определянето на реалистични очаквания отзаложения бюджет. Всяка една кампания е различна, но като цяло важи, че трябва да има участие на (i) избрани предпочитани уеб сайтове, (ii)  таргетиране на правилната аудитория, (III) геотаргетиране на региони, подходящи за естеството на продукта и (IV) ретаргетинг на малка част от достигнатата аудитория, която е посетила уебсайта на рекламодателя. Нашите специалисти ще подготвят конкретен план за кампанията ви.

Как да направите оценка на рекламната кампания

Кампания, която е ориентирана към популяризиране на марката или е фокусирана върху цялостното увеличаване на възвръщаемостта (не само онлайн) може да бъде измерена чрез провеждане на допитване. Нашият уникален метод можете да ви предостави точна информация относно въздействието на вашата кампания реализирана чрез ЕТАРГЕТ, дори в случай, че в същото време имате и други офлайн или онлайн кампании.

Примерен казус

Примерен казус може да разгледате тук.


Подготвени ли сте за Вашата реклама?

Свържете се с нашите специалисти

Tel: +359 2 / 49 17 166

Имате ли въпроси? Обадете се на тел: +359 2 / 49 17 166.
  


контакт

ЕТАРГЕТ ЕООД 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България БУЛСТАТ: 175348776 ДДС No: BG175348776

business@etarget.bg

+359 2 491 71 66