Инфолинк02/49 17 166

Банер картинка, текст или видео реклама за онлайн кампания

В интeрвюто на управителя на ЕТАРГЕТ България, Христо Николински за http://mkt360.eu/interview_of_the_month- -683 може да прочетете какви цели се постигат с избирането на различните типове онлайн реклама. http://bit.ly/17htXmu

Какво е ЕТАРГЕТ?

ЕТАРГЕТ е онлайн реклама - контекстуална и дисплей реклама. Текстова PPC реклама и RTB дисплей реклама. Real Time Bidding (наддаване в реално време), гъвкава банер реклама в реално време осигуряваща най-ниската възможна цена в даден момент.

© 2002 - 2018 ETАРГЕТ ЕООД
Контакти

+359 2 491 71 66