Инфолинк02/49 17 166

Банер картинка, текст или видео реклама за онлайн кампания

В интeрвюто на управителя на ЕТАРГЕТ България, Христо Николински за http://mkt360.eu/interview_of_the_month- -683 може да прочетете какви цели се постигат с избирането на различните типове онлайн реклама. http://bit.ly/17htXmu

контакт

ЕТАРГЕТ ЕООД 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България БУЛСТАТ: 175348776 ДДС No: BG175348776

business@etarget.bg

+359 2 491 71 66