Инфолинк02/49 17 166

НАСТРОЙКИ НА БЮДЖЕТА

С рекламата на ЕТАРГЕТ разпределението на бюджета е винаги във ваши ръце. Зависи единствено от вас колко искате да инвестирате в рекламата.

Първоначалното минимално плащане е 100 лева без ДДС и всяко следващо плащане е минимум 50 лева без ДДС. След стартирането на кампанията вашия кредит ще се намалява в зависимост от кликванията върху текстовите реклами или изобразяванията на банерите.

Може да определите месечен бюджет (колко максимум искате да изхарчите на месец), дневен бюджет (бюджет за 24 часа) или бюджет според избран от вас период.

 

Настройки на бюджета на PPC

Ако искате да използвате по-голяма част от бюджета в PPC платформата на ЕТАРГЕТ и то само в определени дни, може да използвате настройката “Различен дневен бюджет за всеки ден от седмицата”.

Тази настройка ще ви помогне вашата рекама да се изобразява само в определения период и то равномерно.

Rozpocet preview

Също може да изберете, кога вашата реклама да се изобразява. Например ако искате да достигнете до хора във вечерните часове през почивните дни, може да използвате настройката “Времеви интервал на изображенията”.

 


Настройки на бюджета в RTB

Може да определите индивидуална цена за 1000 импресии (CPM). Колкото е по-висока цената токлова е по-висока вероятността рекламните банери да се изобразят на избраните сайтове чрез печеленето на съответните търгове (наддавания). Може също така да определите и размера на бюджета като цяло и само за определен период.

rozpocet rtb

контакт

ЕТАРГЕТ 30-32’ Gen. E.I.Totleben blvd., fl. 2* 1606 София, България

business@etarget.bg

+359 2 491 71 66